ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

077258

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

739
740

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

401
485

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

82

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

077257 077259

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

082736 303780 425815 813107 953223

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

062798 071808 137779 141265 205386 236522 344379 376897 678273 889372

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

004969 049201 071318 087044 117488 126096 138203 149268 179517 181287 183684 221359 235426 239271 241706 267661 343651 383667 398158 406890 424100 462939 499894 512115 524517 549070 595084 607591 610231 611485 661675 676765 689815 746831 751933 807187 819551 822365 831441 838473 844778 846552 872200 904216 906309 933186 954486 959502 962421 981544

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

002645 009279 013358 022867 027867 048630 048902 066625 070570 087638 098401 117090 128859 150857 150884 157423 159736 166142 176069 178842 181425 185397 198321 209742 211232 212569 230557 233560 235288 255128 255713 281959 286897 301010 303443 311928 312569 325100 349878 359349 377914 391193 400024 404129 420034 449276 468767 486230 489085 504459 517755 528568 539926 541367 541964 552949 557731 558121 558969 566060 571790 586755 594323 612528 613164 614441 630890 632846 644887 657807 662364 668596 682249 684331 699170 710561 712440 714337 736353 782849 829641 830365 841669 855212 887997 891331 893452 906950 907056 908632 909583 920033 921332 935364 952217 981604 988451 988878 991050 992960

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

งวดประจำวันที่

16

พ.ย.

รางวัลที่ 1032761
เลขหน้า 3 ตัว471 | 648
เลขท้าย 3 ตัว245 | 844
เลขท้าย 2 ตัว57

งวดประจำวันที่

1

พ.ย.

รางวัลที่ 1045037
เลขหน้า 3 ตัว247 | 458
เลขท้าย 3 ตัว331 | 755
เลขท้าย 2 ตัว95

งวดประจำวันที่

16

ต.ค.

รางวัลที่ 1386372
เลขหน้า 3 ตัว602 | 964
เลขท้าย 3 ตัว295 | 798
เลขท้าย 2 ตัว38

งวดประจำวันที่

1

ต.ค.

รางวัลที่ 1578171
เลขหน้า 3 ตัว285 | 361
เลขท้าย 3 ตัว379 | 449
เลขท้าย 2 ตัว83

งวดประจำวันที่

16

ก.ย.

รางวัลที่ 1070935
เลขหน้า 3 ตัว609 | 817
เลขท้าย 3 ตัว007 | 379
เลขท้าย 2 ตัว90

งวดประจำวันที่

1

ก.ย.

รางวัลที่ 1114475
เลขหน้า 3 ตัว278 | 302
เลขท้าย 3 ตัว123 | 458
เลขท้าย 2 ตัว79

งวดประจำวันที่

16

ส.ค.

รางวัลที่ 1046750
เลขหน้า 3 ตัว421 | 666
เลขท้าย 3 ตัว160 | 355
เลขท้าย 2 ตัว23

งวดประจำวันที่

1

ส.ค.

รางวัลที่ 1910261
เลขหน้า 3 ตัว103 | 307
เลขท้าย 3 ตัว004 | 785
เลขท้าย 2 ตัว69

งวดประจำวันที่

16

ก.ค.

รางวัลที่ 1556725
เลขหน้า 3 ตัว058 | 174
เลขท้าย 3 ตัว233 | 927
เลขท้าย 2 ตัว70

งวดประจำวันที่

1

ก.ค.

รางวัลที่ 1713517
เลขหน้า 3 ตัว073 | 794
เลขท้าย 3 ตัว414 | 511
เลขท้าย 2 ตัว29

งวดประจำวันที่

16

มิ.ย.

รางวัลที่ 1691861
เลขหน้า 3 ตัว007 | 054
เลขท้าย 3 ตัว447 | 668
เลขท้าย 2 ตัว17

งวดประจำวันที่

1

มิ.ย.

รางวัลที่ 1292972
เลขหน้า 3 ตัว193 | 620
เลขท้าย 3 ตัว723 | 978
เลขท้าย 2 ตัว45

งวดประจำวันที่

16

พ.ค.

รางวัลที่ 1684579
เลขหน้า 3 ตัว615 | 843
เลขท้าย 3 ตัว276 | 970
เลขท้าย 2 ตัว14

งวดประจำวันที่

2

พ.ค.

รางวัลที่ 1501272
เลขหน้า 3 ตัว018 | 306
เลขท้าย 3 ตัว129 | 498
เลขท้าย 2 ตัว18
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง