ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

819068

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

591
979

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

419
547

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

36

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

819067 819069

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

357005 418296 607012 867865 959790

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

092409 138033 160702 191551 469065 707019 717892 777805 778106 831176

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

008114 031352 040781 069230 086093 114314 117470 118117 119166 171410 173329 176341 231971 247563 253384 288722 310806 317631 317938 350536 352799 356979 384157 403158 431707 440360 501062 525593 537836 572028 574048 577997 595777 653633 678823 698896 712546 737043 757343 785061 786155 811808 819260 831205 892983 956172 958107 984568 988171 990220

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

012475 023979 026886 035521 038280 054692 058814 076923 081551 087799 088447 090627 107997 118338 119223 135732 137660 139931 144636 152472 158370 190920 198093 211498 220134 222860 228344 249421 251057 284373 286458 303517 315672 323607 325536 326578 340158 353203 356520 383922 392300 394269 396160 399046 407670 411145 433878 436054 448872 471661 484390 509436 524475 544938 548606 562374 564477 567323 580943 584926 606468 616335 616372 626610 629698 631473 642357 642459 649740 650130 659603 684353 685045 703312 703396 737187 739110 746712 747022 770416 792568 793236 820830 821231 821524 832512 833054 838472 840652 847596 852701 881313 909013 934456 943006 967096 983972 993066 993646 997123

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

งวดประจำวันที่

16

ธ.ค.

รางวัลที่ 1639235
เลขหน้า 3 ตัว097 | 629
เลขท้าย 3 ตัว476 | 522
เลขท้าย 2 ตัว83

งวดประจำวันที่

1

ธ.ค.

รางวัลที่ 1077258
เลขหน้า 3 ตัว739 | 740
เลขท้าย 3 ตัว401 | 485
เลขท้าย 2 ตัว82

งวดประจำวันที่

16

พ.ย.

รางวัลที่ 1032761
เลขหน้า 3 ตัว471 | 648
เลขท้าย 3 ตัว245 | 844
เลขท้าย 2 ตัว57

งวดประจำวันที่

1

พ.ย.

รางวัลที่ 1045037
เลขหน้า 3 ตัว247 | 458
เลขท้าย 3 ตัว331 | 755
เลขท้าย 2 ตัว95

งวดประจำวันที่

16

ต.ค.

รางวัลที่ 1386372
เลขหน้า 3 ตัว602 | 964
เลขท้าย 3 ตัว295 | 798
เลขท้าย 2 ตัว38

งวดประจำวันที่

1

ต.ค.

รางวัลที่ 1578171
เลขหน้า 3 ตัว285 | 361
เลขท้าย 3 ตัว379 | 449
เลขท้าย 2 ตัว83

งวดประจำวันที่

16

ก.ย.

รางวัลที่ 1070935
เลขหน้า 3 ตัว609 | 817
เลขท้าย 3 ตัว007 | 379
เลขท้าย 2 ตัว90

งวดประจำวันที่

1

ก.ย.

รางวัลที่ 1114475
เลขหน้า 3 ตัว278 | 302
เลขท้าย 3 ตัว123 | 458
เลขท้าย 2 ตัว79

งวดประจำวันที่

16

ส.ค.

รางวัลที่ 1046750
เลขหน้า 3 ตัว421 | 666
เลขท้าย 3 ตัว160 | 355
เลขท้าย 2 ตัว23

งวดประจำวันที่

1

ส.ค.

รางวัลที่ 1910261
เลขหน้า 3 ตัว103 | 307
เลขท้าย 3 ตัว004 | 785
เลขท้าย 2 ตัว69

งวดประจำวันที่

16

ก.ค.

รางวัลที่ 1556725
เลขหน้า 3 ตัว058 | 174
เลขท้าย 3 ตัว233 | 927
เลขท้าย 2 ตัว70

งวดประจำวันที่

1

ก.ค.

รางวัลที่ 1713517
เลขหน้า 3 ตัว073 | 794
เลขท้าย 3 ตัว414 | 511
เลขท้าย 2 ตัว29

งวดประจำวันที่

16

มิ.ย.

รางวัลที่ 1691861
เลขหน้า 3 ตัว007 | 054
เลขท้าย 3 ตัว447 | 668
เลขท้าย 2 ตัว17

งวดประจำวันที่

1

มิ.ย.

รางวัลที่ 1292972
เลขหน้า 3 ตัว193 | 620
เลขท้าย 3 ตัว723 | 978
เลขท้าย 2 ตัว45

งวดประจำวันที่

16

พ.ค.

รางวัลที่ 1684579
เลขหน้า 3 ตัว615 | 843
เลขท้าย 3 ตัว276 | 970
เลขท้าย 2 ตัว14

งวดประจำวันที่

2

พ.ค.

รางวัลที่ 1501272
เลขหน้า 3 ตัว018 | 306
เลขท้าย 3 ตัว129 | 498
เลขท้าย 2 ตัว18
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง