ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

880159

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

731
786

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

119
529

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

92

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

880158 880160

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

021741 240373 344456 503645 630604

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

038528 051358 250958 332951 339540 429850 625947 755668 772337 877508

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

005625 008586 009133 041519 051670 058209 112443 115606 116975 130666 141171 170482 227797 276434 305643 326888 351122 372302 396191 448192 450333 464465 480558 480855 486269 491588 491660 499802 528621 529824 573135 574641 590586 604265 673273 710275 724919 731485 776979 811039 821911 824178 847379 848406 870861 914896 915079 974508 981940 983312

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

001121 001584 016860 027627 041544 044373 046791 060697 067870 085389 096000 099383 101640 116121 129924 134187 140558 143316 155421 166085 171408 173905 181464 192050 195477 198503 207181 210502 223103 236911 237682 246375 246716 250246 253837 255161 264502 289701 293112 293210 312520 316569 322796 350874 357812 367074 389511 391706 405379 410721 415382 421374 440039 453310 457002 460030 461238 466721 489990 490013 496572 513437 523400 526285 556962 568928 571032 593855 598037 599864 604338 625685 626311 665519 683656 702985 717725 718042 741909 744451 756184 764035 768321 776846 780416 781088 798047 809835 830713 879282 884374 914715 929444 932849 943944 949258 951379 958982 975313 991111

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

งวดประจำวันที่

30

ธ.ค.

รางวัลที่ 1819068
เลขหน้า 3 ตัว591 | 979
เลขท้าย 3 ตัว419 | 547
เลขท้าย 2 ตัว36

งวดประจำวันที่

16

ธ.ค.

รางวัลที่ 1639235
เลขหน้า 3 ตัว097 | 629
เลขท้าย 3 ตัว476 | 522
เลขท้าย 2 ตัว83

งวดประจำวันที่

1

ธ.ค.

รางวัลที่ 1077258
เลขหน้า 3 ตัว739 | 740
เลขท้าย 3 ตัว401 | 485
เลขท้าย 2 ตัว82

งวดประจำวันที่

16

พ.ย.

รางวัลที่ 1032761
เลขหน้า 3 ตัว471 | 648
เลขท้าย 3 ตัว245 | 844
เลขท้าย 2 ตัว57

งวดประจำวันที่

1

พ.ย.

รางวัลที่ 1045037
เลขหน้า 3 ตัว247 | 458
เลขท้าย 3 ตัว331 | 755
เลขท้าย 2 ตัว95

งวดประจำวันที่

16

ต.ค.

รางวัลที่ 1386372
เลขหน้า 3 ตัว602 | 964
เลขท้าย 3 ตัว295 | 798
เลขท้าย 2 ตัว38

งวดประจำวันที่

1

ต.ค.

รางวัลที่ 1578171
เลขหน้า 3 ตัว285 | 361
เลขท้าย 3 ตัว379 | 449
เลขท้าย 2 ตัว83

งวดประจำวันที่

16

ก.ย.

รางวัลที่ 1070935
เลขหน้า 3 ตัว609 | 817
เลขท้าย 3 ตัว007 | 379
เลขท้าย 2 ตัว90

งวดประจำวันที่

1

ก.ย.

รางวัลที่ 1114475
เลขหน้า 3 ตัว278 | 302
เลขท้าย 3 ตัว123 | 458
เลขท้าย 2 ตัว79

งวดประจำวันที่

16

ส.ค.

รางวัลที่ 1046750
เลขหน้า 3 ตัว421 | 666
เลขท้าย 3 ตัว160 | 355
เลขท้าย 2 ตัว23

งวดประจำวันที่

1

ส.ค.

รางวัลที่ 1910261
เลขหน้า 3 ตัว103 | 307
เลขท้าย 3 ตัว004 | 785
เลขท้าย 2 ตัว69

งวดประจำวันที่

16

ก.ค.

รางวัลที่ 1556725
เลขหน้า 3 ตัว058 | 174
เลขท้าย 3 ตัว233 | 927
เลขท้าย 2 ตัว70

งวดประจำวันที่

1

ก.ค.

รางวัลที่ 1713517
เลขหน้า 3 ตัว073 | 794
เลขท้าย 3 ตัว414 | 511
เลขท้าย 2 ตัว29

งวดประจำวันที่

16

มิ.ย.

รางวัลที่ 1691861
เลขหน้า 3 ตัว007 | 054
เลขท้าย 3 ตัว447 | 668
เลขท้าย 2 ตัว17

งวดประจำวันที่

1

มิ.ย.

รางวัลที่ 1292972
เลขหน้า 3 ตัว193 | 620
เลขท้าย 3 ตัว723 | 978
เลขท้าย 2 ตัว45

งวดประจำวันที่

16

พ.ค.

รางวัลที่ 1684579
เลขหน้า 3 ตัว615 | 843
เลขท้าย 3 ตัว276 | 970
เลขท้าย 2 ตัว14

งวดประจำวันที่

2

พ.ค.

รางวัลที่ 1501272
เลขหน้า 3 ตัว018 | 306
เลขท้าย 3 ตัว129 | 498
เลขท้าย 2 ตัว18
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง