ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

061905

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

236
834

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

234
691

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

07

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

061904 061906

รางวัลที่ 2

มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

054852 406741 462729 968484 974551

รางวัลที่ 3

มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

014226 137187 137904 360370 477621 507696 558421 887054 897071 954907

รางวัลที่ 4

มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

014670 014977 032350 032732 045636 083881 089430 114381 118641 125559 152371 159286 184335 209268 279049 283095 288443 289590 300967 307804 312654 318319 346992 371222 376408 389769 397293 441726 448014 468247 472285 474482 483101 522647 554316 591703 611484 639178 652362 673403 702151 714852 781143 860524 866003 868188 868784 883050 888200 983252

รางวัลที่ 5

มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

025607 045242 052668 061804 062292 073798 077670 079663 109948 113490 115625 117174 120660 139977 141218 147667 165543 176719 176920 178675 182606 187485 202793 216823 220452 224220 239924 240573 243536 247082 291918 295150 303449 306542 316909 331358 359221 363484 365494 375763 380908 386858 393324 416862 421339 433470 471553 484512 495529 502107 515832 517365 529410 538017 575461 584357 584409 586180 587779 604235 605178 615772 616661 622672 640865 662534 662922 673370 676718 695901 715682 718186 725659 726138 745163 766715 784425 790830 798979 826723 829924 829942 842728 843108 848783 850844 866457 873307 893630 896356 902707 907255 937610 940291 963274 969138 989184 990671 991504 998970

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

งวดประจำวันที่

17

ก.พ.

รางวัลที่ 1098597
เลขหน้า 3 ตัว085 | 644
เลขท้าย 3 ตัว592 | 816
เลขท้าย 2 ตัว57

งวดประจำวันที่

1

ก.พ.

รางวัลที่ 1944308
เลขหน้า 3 ตัว061 | 942
เลขท้าย 3 ตัว485 | 509
เลขท้าย 2 ตัว30

งวดประจำวันที่

17

ม.ค.

รางวัลที่ 1880159
เลขหน้า 3 ตัว731 | 786
เลขท้าย 3 ตัว119 | 529
เลขท้าย 2 ตัว92

งวดประจำวันที่

30

ธ.ค.

รางวัลที่ 1819068
เลขหน้า 3 ตัว591 | 979
เลขท้าย 3 ตัว419 | 547
เลขท้าย 2 ตัว36

งวดประจำวันที่

16

ธ.ค.

รางวัลที่ 1639235
เลขหน้า 3 ตัว097 | 629
เลขท้าย 3 ตัว476 | 522
เลขท้าย 2 ตัว83

งวดประจำวันที่

1

ธ.ค.

รางวัลที่ 1077258
เลขหน้า 3 ตัว739 | 740
เลขท้าย 3 ตัว401 | 485
เลขท้าย 2 ตัว82

งวดประจำวันที่

16

พ.ย.

รางวัลที่ 1032761
เลขหน้า 3 ตัว471 | 648
เลขท้าย 3 ตัว245 | 844
เลขท้าย 2 ตัว57

งวดประจำวันที่

1

พ.ย.

รางวัลที่ 1045037
เลขหน้า 3 ตัว247 | 458
เลขท้าย 3 ตัว331 | 755
เลขท้าย 2 ตัว95

งวดประจำวันที่

16

ต.ค.

รางวัลที่ 1386372
เลขหน้า 3 ตัว602 | 964
เลขท้าย 3 ตัว295 | 798
เลขท้าย 2 ตัว38

งวดประจำวันที่

1

ต.ค.

รางวัลที่ 1578171
เลขหน้า 3 ตัว285 | 361
เลขท้าย 3 ตัว379 | 449
เลขท้าย 2 ตัว83

งวดประจำวันที่

16

ก.ย.

รางวัลที่ 1070935
เลขหน้า 3 ตัว609 | 817
เลขท้าย 3 ตัว007 | 379
เลขท้าย 2 ตัว90

งวดประจำวันที่

1

ก.ย.

รางวัลที่ 1114475
เลขหน้า 3 ตัว278 | 302
เลขท้าย 3 ตัว123 | 458
เลขท้าย 2 ตัว79

งวดประจำวันที่

16

ส.ค.

รางวัลที่ 1046750
เลขหน้า 3 ตัว421 | 666
เลขท้าย 3 ตัว160 | 355
เลขท้าย 2 ตัว23

งวดประจำวันที่

1

ส.ค.

รางวัลที่ 1910261
เลขหน้า 3 ตัว103 | 307
เลขท้าย 3 ตัว004 | 785
เลขท้าย 2 ตัว69

งวดประจำวันที่

16

ก.ค.

รางวัลที่ 1556725
เลขหน้า 3 ตัว058 | 174
เลขท้าย 3 ตัว233 | 927
เลขท้าย 2 ตัว70

งวดประจำวันที่

1

ก.ค.

รางวัลที่ 1713517
เลขหน้า 3 ตัว073 | 794
เลขท้าย 3 ตัว414 | 511
เลขท้าย 2 ตัว29

งวดประจำวันที่

16

มิ.ย.

รางวัลที่ 1691861
เลขหน้า 3 ตัว007 | 054
เลขท้าย 3 ตัว447 | 668
เลขท้าย 2 ตัว17

งวดประจำวันที่

1

มิ.ย.

รางวัลที่ 1292972
เลขหน้า 3 ตัว193 | 620
เลขท้าย 3 ตัว723 | 978
เลขท้าย 2 ตัว45

งวดประจำวันที่

16

พ.ค.

รางวัลที่ 1684579
เลขหน้า 3 ตัว615 | 843
เลขท้าย 3 ตัว276 | 970
เลขท้าย 2 ตัว14

งวดประจำวันที่

2

พ.ค.

รางวัลที่ 1501272
เลขหน้า 3 ตัว018 | 306
เลขท้าย 3 ตัว129 | 498
เลขท้าย 2 ตัว18
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง