บุญข้าวประดับดิน ปี64 นี้ ชาวกบินทร์บุรีแห่ร่วมประเพณี อุทิศส่วนกุศล

บุญข้าวประดับดิน ปี64 นี้ ชาวกบินทร์บุรีแห่ร่วมประเพณี อุทิศส่วนกุศล

บุญข้าวประดับดิน ปีนี้ ชาวบ้านร่วมประเพณี บุญข้าวประดับดิน จ.ปราจีนบุรี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ แก่เปรต และ ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

บุญข้าวประดับดิน ปีนี้ ชาวบ้านบ้านไผ่ ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จัดทำบุญ “ข้าวประดับดิน” ประเพณี การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว มีการจัดอาหารคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดยามเช้ามืด

บุญข้าวประดับดิน

ปราจีนบุรี จัดทำบุญ บุญข้าวประดับดิน

วันที่ 6 ก.ย.64 ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ชาวบ้านร่วมกันทำบุญเดือน 9 หรือ บุญข้าวประดับดิน ซึ่งเป็นประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว โดยข้าวประดับดิน จะประกอบด้วย ข้าว อาหารคาวหวาน หมากพลูและบุหรี่ ซึ่งจะห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือแขวนไว้ตามต้นไม้ในบริเวณวัด ซึ่งมูลเหตุที่ทำให้เกิดบุญข้าวประดับดิน

เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล มีญาติของ พระเจ้าพิมพิสาร ไปกินอาหารของพระสงฆ์ ตายไปแล้วจึงเกิดเป็นเปรต เมื่อพระเจ้าพิมพิสารไปถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์แล้ว มิได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลากลางคืน จึงพากันมาส่งเสียงรบกวน เพื่อขอส่วนบุญ พระเจ้าพิมพิสารจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงแจ้งเหตุให้ทราบ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบ จึงถวายสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติ พี่น้อง จึงทำให้เกิดเป็นประเพณีบุญข้าวประดับดินขึ้น

บุญข้าวประดับดิน

ทั้งนี้ พระสมุห์จำเนียร กันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้ประพรมน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยม ก่อนจำนำไปวางไว้ตามที่ต่าง ๆ เพื่อให้ดวงวิญญาณได้กินอาหารนำมาให้พิธีทำบุญข้าวประดับดิน วันแรม 13 ค่ำ เดือน 9 ญาติโยมนิยมถวายทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ และมีการเตรียมอาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ โดยห่อด้วยใบตองหรือใส่กระทง รุ่งเช้าในวันแรม 14 ค่ำเดือน 9 เวลาประมาณ 4 ถึง 5 นาฬิกา นำห่อหรือกระทงที่เตรียมไว้ไปถวายหรือแขวนในบริเวณวัด ในการวางสิ่งของ เพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วดังกล่าว บางท้องถิ่นอาจทำก่อนถวายทานก็มี เป็นเสร็จพิธีทำบุญข้าวประดับดิน

พระสงฆ์

ทางด้าน ป้าพิมนิมิตร เหล็กศรี ชาวบ้านไผ่ กล่าวว่า ประเพณีบุญข้าวประดับดิน เป็นประเพณีของคนในชุมชนและใกล้เคียง ได้สืบสานประเพณีทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อาหารคาวที่อุทิศส่วนกุศลไปให้ ในการทำบุญแต่ละปี ทุกคนจะมีความรู้สึกดีใจที่ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ได้กินอาหารหวานคาวจะได้ไม่อดอยาก

บุญข้าวประดับดิน

ประวัติ บุญข้าวประดับดิน

บุญข้าวประดับดิน ประวัติบุญข้าวประดับดิน บุญเดือนเก้า ประเพณีภาคอีสาน ที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และสัตว์นรกหรือเปรต

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน บุญเดือนเก้า เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาในภาคอีสาน โดยบุญข้าวประดับดิน เป็นงานประเพณีที่ถูกจัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ของทุก ๆ ปี และในปี 2564 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ก็ตรงกับวันที่ 6 กันยายน

ทั้งนี้ ในการทำบุญข้าวประดับดินนั้น ชาวบ้านจะนำข้าว อาหารคาว-หวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ มาห่อด้วยใบตอง และทำเป็นห่อเล็ก ๆ ก่อนจะนำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพื้นดินบริเวณรอบ ๆ เจดีย์ หรือโบสถ์ โดยการทำบุญข้าวประดับดินนี้ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรก หรือเปรต

นอกจากนี้ บุญข้าวประดับดิน ยังถือว่าเป็นการให้ทานแก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ที่ต้องหิว อดมื้อกินมื้อมาตลอดทั้งปีอีกด้วย เพราะการที่ตั้งอาหารไว้ที่พื้น ทำให้สัตว์เหล่านั้นสามารถเข้ามากินอาหารได้อย่างเต็มที่

บุญข้าวประดับดิน

ความเป็นมาบุญข้าวประดับดิน

การทำบุญข้าวประดับดินนี้ เกิดจากความเชื่อตามนิทานธรรมบทว่า ญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ยักยอกเงินวัดไปเป็นของตนเอง ครั้นตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตในนรก และเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วมิได้อุทิศให้ญาติที่ตาย กลางคืนพวกญาติที่ตายมาแสดงตัวเปล่งเสียงน่ากลัวให้ปรากฏใกล้พระราชนิเวศน์ รุ่งเช้าได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทูลเหตุุให้ทราบ พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายทานอีก แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ ญาติที่ตายไปจึงได้รับส่วนกุศล ดังนั้น การทำบุญข้าวประดับดิน คือการทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติที่ตายไปแล้ว ถือเป็นประเพณีที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี

พิธีกรรมบุญข้าวประดับดิน มีดังนี้

1. วันแรม 13 ค่ำ เดือน 9 ชาวบ้านจะเตรียมข้าวต้ม ขนม อาหารคาว-หวาน หมาก พลู และบุหรี่ ไว้ 4 ส่วน ส่วนที่ 1 เลี้ยงดูกันภายในครอบครัว ส่วนที่ 2 แจกให้ญาติพี่น้อง ส่วนที่ 3 อุทิศให้ญาติที่ตายไปแล้ว และส่วนที่ 4 นำไปถวายพระสงฆ์

ในส่วนที่ 3 ญาติโยมจะห่อข้าวน้อย ซึ่งมีวิธีการห่อคือ ใช้ใบตองห่อขนาดเท่าฝ่ามือ ส่วนความยาวนั้นให้ยาวสุดซีกของใบตอง

2. วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ชาวบ้านจะไปวัดตั้งแต่เวลาตี 4 เพื่อนำสิ่งของที่เตรียมไว้จัดใส่กระทง หรือเย็บเป็นห่อเหมือนข้าวสากไปวางอุทิศส่วนกุศลตามที่ต่าง ๆ ซึ่งการวางแบบนี้ เรียกว่า การวางห่อข้าวน้อย แต่หากเป็นการนำไปวางในวัด จะเรียกว่า การยาย (วางเป็นระยะ ๆ) ห่อข้าวน้อย ซึ่งเวลานำไปวางจะพากันไปทำอย่างเงียบ ๆ ไม่มีการตีฆ้องตีกลองแต่อย่างใด

3. หลังจากวางเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะกลับบ้านเพื่อเตรียมอาหารทำบุญที่วัดอีกทีหนึ่งในตอนเช้า เมื่อพระสงฆ์ฉันเช้าเสร็จก็จะเทศน์ฉลองบุญข้าวประดับดิน ต่อจากนั้นชาวบ้านจะนำปัจจัยไทยทานถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ให้พรเสร็จ ชาวบ้านที่มาทำบุญก็จะกรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วทุก ๆ คน

กระทงไหวเปรต

สำหรับอาหารคาว-หวานที่ใส่ห่อในการทำบุญข้าวประดับดิน อาจมีดังนี้

1. ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วปั้นเป็นก้อนเล็ก ๆ ขนาดเท่าหัวแม่มือ 1 ก้อน

2. เนื้อปลา เนื้อไก่ หมู ใส่ลงไปเล็กน้อย ถือว่าเป็นอาหารคาว

3. กล้วย น้อยหน่า ฝรั่ง มะละกอ มันแกว อ้อย มะละกอสุก หรือขนมหวานอื่น ๆ ลงไป (ถือเป็นอาหารหวาน)

4. หมาก 1 คำ บุหรี่ 1 มวน เมี่ยง 1 คำ

พอได้เรียนรู้ประเพณีดี ๆ ของภาคอีสาน อย่างประเพณีบุญข้าวประดับดิน บุญเดือนเก้า กันแล้ว ก็เชื่อว่าหลาย ๆ คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน คงช่วยกันสานต่อประเพณีบุญข้าวประดับดิน บุญเดือนเก้า ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้มีโอกาสเรียนรู้ประเพณี และวัฒนธรรมดี ๆ แบบนี้ด้วยเช่นกัน

กระทงไหว้ผี

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลที่แบ่งปันให้เราทุกคนได้ติดตามข้อมูลดีๆ ทุกข้อมูล

เข้ามาติดตาม ข่าวสาร อัปเดตทุกวันที่ lottoryonline.com อย่างครบวงจร ข่าวคนถูกหวย ข่าวดารา เช็คดวง ความเคลื่อนไหวต่างๆหวยเด็ด เลขดัง จากหลากหลาย สำนัก แหล่งหวย เซียนหวย ความฝัน เรื่องราวลี้ลับ และ ความเชื่อเรื่องแปลกๆ หรือจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากสถานที่ศักสิทธิ์ต่างๆ และ ยังสามารถ ตรวจหวย เช็คผลหวย ทั้งในและ ต่างประเทศอย่าง หวยลาว หวยฮานอย พร้อม แนวทางหวย ในเวปของเราได้ อีกทั้งยังมี แหล่ง หวยเด็ด เลขดัง จาก ทุกที่ ทุกสำนัก และ เซียนหวย ต่างๆ ที่กำลังเป็นกระแสในแต่ละช่วง เวลา เว็บเรามีหมดครับ

พี่-น้อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และ รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยครับ ทางเวปไซด์เรา สนับสนุนการซื้อ สลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ทุกท่านโชคดี ดวงเฮง ปังๆ กันทุกท่าน ช่วงนี้โควิด-19 ระบาดหนัก ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

เราขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจ ให้กับคนที่ กำลัง ลำบาก และ เผชิญหน้า กับโรงร้าย ทางเรา ขอ ภาวนา ให้ วัคซีน เข้ามา เร็วๆ และ ฉีดให้กับ ชาวไทยครบทุกคนเร็ว ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับ


สรุป

ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วย นะครับ รักษเนื้อรักษาตัว ให้ดี ช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ เป้นกำลังใจให้ทุกๆท่าน รอดพ้น วิกฤติ ในช่วงนี้ ขอให้ทุกๆท่าน ร่วม สู้ไป ด้วยกัน ผ่านพ้นให้ได้ เราต้องชนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วย นะครับ

แจกฟรีที่นี่ทุกวัน แม่นทุกงวด รายงานผลอัปเดตก่อนใครที่เว็บไซต์ ล็อตเตอรี่ออนไลน์ คอหวย นักเสี่ยงทายเลขต้องห้ามพลาด มีให้ลุ้นกันทุกวัน ล็อตเตอรี่ออนไลน์ สนับสนุนให้เสี่ยงโชคแบบถูกกฏหมาย และเราไม่ได้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวการพนันออนไลน์แต่อย่างใด

ลอตเตอรี่ออนไลน์ หวยเด่นวันนี้ ลอตเตอรี่กูรู ลอตโต้วาไรตี้ รวมเลขขายดี ตรวจหวยรัฐบาล ตรวจหวยลาว หวยฮานอย

สำหรับแฟนหวยคงจุใจกับการบริการของเว็บไซต์ของเราไปแล้วเกี่ยวกับการเช็คผลหวยแบบรวดเร็วทันใจ รวมไปถึงบทความข่าวสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางหวย บทความเกี่ยวกับความเชื่อไทยพร้อมเลขงามๆ สถานที่ขอหวย หรือจะเป็นเรื่องเด็ดหวยรายวันก็มีมาให้ได้อ่านกันแบบไม่มีเบื่อ

คลิกได้เลยที่

*ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ได้สนับสนุนให้เสี่ยงโชคแบบถูกกฏหมาย และเราไม่ได้เป็นเว็บไซต์เกี่ยวการพนันออนไลน์แต่อย่างใด*

lottoryonline


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แหล่งรวมข่าววาไรตี้